Iskrová skúška

Iskrová skúška je elektronická detekcia netesností pomocou vysokého napätia a malého prúdu. Používa sa pri kontrole celistvosti izolácie potrubí, nádrží, stavebných a strešných izolácií ale aj fóliových bazénov. Pri zistení netesnosti izolácie je porucha signalizovaná optickým a akustickým signálom. Pomocou tejto metódy sa dajú zistiť netesnosti menšie ako 1mm.

Rýchla a efektívna detekcia

Neinvazívne - bez poškodenia izolácie